ผู้บริหาร

นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา2553
facebookโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้ดูแลระบบ
GURU online
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2011
ปรับปรุง 13/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 295830
Page Views 320158
บุคลากรปัจจุบัน
UTQ
นักเรียนอนุบาล1
นักเรียนอนุบาล2
นักเรียนชั้นป.1/2556
นักเรียนชั้นป.2/2556
นักเรียนชั้นป.3/2556
นักเรียนชั้นป.4/2556
นักเรียนชั้นป.5/2556
นักเรียนชั้นป.6/2556
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองโสน
แผนที่โรงเรียน
ผลงานทางวิชาการครู
ครูอิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 661
ตัวชี้วัดภาษอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 823
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1588
ตัวชี้วัดศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 909
บัญชีเรียกชื่อนักเรียนม1-3ปี2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 706
เอกสารทำswot Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1278
swot Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 479
หมายเลขโทรศัพท์ครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 257
คำสั่งอยู่เวรยามเดือนเมษายน2554 Word Document ขนาดไฟล์ 185.25 KB 254
แบบการรายผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2554 374
powerpoint ระเบียบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.27 KB 159
รายงานอัตรากำลังปี2554ที่เก็บไว้โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 768
รายงานอัตรากำลังป2554ที่ส่งสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1884
บันทึกการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 336
หนังสือแบบสำรวจถอดประสบการณ์จุดเน้น Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 969
แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 636
แบรายงานผลการประเมินภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 236
บันทึกข้อความขอเบิกเงินโครงการต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 223
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 377
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 2136
แบบวิเคราะห์โครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 198
บัญชีงินดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1593
บัญชีรายละเอียดเงินเดือน1กันยายนหนองโสน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.49 KB 240
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 246
ใบสมัครหุ่นยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 190
คำสั่งอยู่เวรยามมกราคม,2555 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 221
ข้อสอบสุขศึกษา600ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 64373
ประเมินภายนอกรอบ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 130
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 257
เพลงชาติ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 801.19 KB 186
เพลงสรรเสริญฯ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.29 MB 159
เพลงกราวกีฬา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.93 MB 182
เพลงมหาชัย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.77 MB 166
คำสั่งเวรเดือนมีนาคม55 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 210
คำสั่งจัดชั้นเรียนปี2553(1) 294
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น40ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 738
การเขียนsar Word Document ขนาดไฟล์ 557 KB 1757
โปรแกรมสรุปการประกันคุณภาพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.5 KB 484
โปรแกรมสรุปประกันคุณาพ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 3329
คำสั่งเวรยาม1เม.ย.-13พ.ค.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 295
ผลสอบO-NET ม.3ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 127
ตารางสอนป1-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 596
สถิติการรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 1220
.ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 165
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 242
คำสั่งงานไหว้ครูปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 3421
รายชื่อนักเรียนปี2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 159
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 198
คำสั่งเวรยามเดือนสิงหาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 936
คำสั่งเวรยามเดือนกันยายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1554
แบบบันทึกเวร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 512
คำสั่งเวรยามเดือนตุลาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 2072
สำรวจชั่วโมงสอน22555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 195
สำรวจวันลา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 144
คำสั่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 203
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 139
บัตรประจำตัวโยธาจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 165
หนังสือราชการส่งสตง.การสร้างอาคารเรียนสปช105/29 Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 177
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 671
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์2556 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 150
สถิติสรุปเวรครูสตรีโสนเดือนมีนาคม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 133
คำสั่งกำกับดูแลนักเรียนสอบO-net Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 214
หนังสืราชการส่งบัญชีลงเวลาครูพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 125
คำสั่งดำเนินการงบประมาณยากจน2/2555 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 305
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 132
คำสั่งเวรยามเดือนมีนาคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 165
คำสั่งเวรยามเดือนเมษายน56 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 150
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 1929
คำสั่งจ18เดือนเมษายน56 177
รายละเอียดจ18 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 134
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 143
คำสั่งรับผิดชอบเขตปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 446
ที่หนังสือราชการแต่ละโรงเรียนในสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97 KB 78
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม56 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 122
บันทึกการสอนครูปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 161
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.94 KB 126
เกียรติบัตรหุ่นสาย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 996.5 KB 117
แบบประมาณการราคาถนนคสล Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 408
ภาพโรงเรียนงวด3 Word Document ขนาดไฟล์ 805.42 KB 121
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 118
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 76
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 74
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 88
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 72
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 80
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 95
แผนปฏิบัติการประจำปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 1897
คำสั่งจัดทำsarปี555 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 107
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำเมษายน2556.doc Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 113
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองโสนเข้าค่ายลูกเสือ2555.doc Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 839
ปกsarปี2555 PNG Image ขนาดไฟล์ 212.08 KB 864
แบบขอเครื่องราชฯรร11 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 1796
ระเบียบวาระประชุม1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 150
ระเบียบวาระประชุม2/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 179
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงจัดงานขึ้นอาคารใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 106
หนังสือเข้าค่ายลูกเสือปี2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 143
ใบเสร็จเสียภาษีโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 84
ข้อสอบสุขศึกษาม3ภาคเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 226
สรุปผลการเรียนปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 70
โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 81
โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 59
โครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 574
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 98
แผนผังโรงเรียนปี2557 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 215 KB 58
แผนผังรร57 PNG Image ขนาดไฟล์ 56.18 KB 48
รายชื่อนักเรียนทำประกันปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 93
รายชื่อทำประกัน57ฉบับ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 307
soundsanyamae 12
โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ผู้ดูแลระบบ นายยิ่ง  ประโกสันตัง E-mail:yingyai2009@live.com