ผู้บริหาร

นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา2553
facebookโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้ดูแลระบบ
GURU online
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2011
ปรับปรุง 13/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 300297
Page Views 325206
บุคลากรปัจจุบัน
UTQ
นักเรียนอนุบาล1
นักเรียนอนุบาล2
นักเรียนชั้นป.1/2556
นักเรียนชั้นป.2/2556
นักเรียนชั้นป.3/2556
นักเรียนชั้นป.4/2556
นักเรียนชั้นป.5/2556
นักเรียนชั้นป.6/2556
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองโสน
แผนที่โรงเรียน
ผลงานทางวิชาการครู
ครูอิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 667
ตัวชี้วัดภาษอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 839
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1657
ตัวชี้วัดศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 938
บัญชีเรียกชื่อนักเรียนม1-3ปี2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 716
เอกสารทำswot Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1285
swot Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 494
หมายเลขโทรศัพท์ครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 264
คำสั่งอยู่เวรยามเดือนเมษายน2554 Word Document ขนาดไฟล์ 185.25 KB 261
แบบการรายผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2554 385
powerpoint ระเบียบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.27 KB 165
รายงานอัตรากำลังปี2554ที่เก็บไว้โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 774
รายงานอัตรากำลังป2554ที่ส่งสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1902
บันทึกการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 343
หนังสือแบบสำรวจถอดประสบการณ์จุดเน้น Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 977
แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 680
แบรายงานผลการประเมินภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 242
บันทึกข้อความขอเบิกเงินโครงการต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 231
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 385
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 2196
แบบวิเคราะห์โครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 205
บัญชีงินดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1614
บัญชีรายละเอียดเงินเดือน1กันยายนหนองโสน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.49 KB 251
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 253
ใบสมัครหุ่นยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 198
คำสั่งอยู่เวรยามมกราคม,2555 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 229
ข้อสอบสุขศึกษา600ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 64455
ประเมินภายนอกรอบ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 136
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 266
เพลงชาติ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 801.19 KB 196
เพลงสรรเสริญฯ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.29 MB 165
เพลงกราวกีฬา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.93 MB 189
เพลงมหาชัย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.77 MB 173
คำสั่งเวรเดือนมีนาคม55 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 217
คำสั่งจัดชั้นเรียนปี2553(1) 300
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น40ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 762
การเขียนsar Word Document ขนาดไฟล์ 557 KB 1773
โปรแกรมสรุปการประกันคุณภาพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.5 KB 490
โปรแกรมสรุปประกันคุณาพ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 3335
คำสั่งเวรยาม1เม.ย.-13พ.ค.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 309
ผลสอบO-NET ม.3ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 134
ตารางสอนป1-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 609
สถิติการรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 1228
.ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 171
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 250
คำสั่งงานไหว้ครูปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 3437
รายชื่อนักเรียนปี2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 166
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 205
คำสั่งเวรยามเดือนสิงหาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 960
คำสั่งเวรยามเดือนกันยายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1565
แบบบันทึกเวร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 518
คำสั่งเวรยามเดือนตุลาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 2092
สำรวจชั่วโมงสอน22555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 202
สำรวจวันลา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 150
คำสั่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 216
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 147
บัตรประจำตัวโยธาจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 178
หนังสือราชการส่งสตง.การสร้างอาคารเรียนสปช105/29 Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 187
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 692
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์2556 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 162
สถิติสรุปเวรครูสตรีโสนเดือนมีนาคม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 139
คำสั่งกำกับดูแลนักเรียนสอบO-net Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 225
หนังสืราชการส่งบัญชีลงเวลาครูพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 131
คำสั่งดำเนินการงบประมาณยากจน2/2555 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 312
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 139
คำสั่งเวรยามเดือนมีนาคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 172
คำสั่งเวรยามเดือนเมษายน56 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 157
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 1991
คำสั่งจ18เดือนเมษายน56 183
รายละเอียดจ18 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 140
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 150
คำสั่งรับผิดชอบเขตปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 459
ที่หนังสือราชการแต่ละโรงเรียนในสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97 KB 84
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม56 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 129
บันทึกการสอนครูปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 167
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.94 KB 135
เกียรติบัตรหุ่นสาย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 996.5 KB 123
แบบประมาณการราคาถนนคสล Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 467
ภาพโรงเรียนงวด3 Word Document ขนาดไฟล์ 805.42 KB 128
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 127
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 84
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 83
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 97
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 81
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 90
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 103
แผนปฏิบัติการประจำปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 1918
คำสั่งจัดทำsarปี555 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 114
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำเมษายน2556.doc Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 119
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองโสนเข้าค่ายลูกเสือ2555.doc Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 871
ปกsarปี2555 PNG Image ขนาดไฟล์ 212.08 KB 875
แบบขอเครื่องราชฯรร11 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 1859
ระเบียบวาระประชุม1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 165
ระเบียบวาระประชุม2/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 189
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงจัดงานขึ้นอาคารใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 114
หนังสือเข้าค่ายลูกเสือปี2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 158
ใบเสร็จเสียภาษีโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 95
ข้อสอบสุขศึกษาม3ภาคเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 263
สรุปผลการเรียนปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 76
โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 92
โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 65
โครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 591
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 109
แผนผังโรงเรียนปี2557 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 215 KB 68
แผนผังรร57 PNG Image ขนาดไฟล์ 56.18 KB 54
รายชื่อนักเรียนทำประกันปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 101
รายชื่อทำประกัน57ฉบับ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 320
soundsanyamae 18
โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ผู้ดูแลระบบ นายยิ่ง  ประโกสันตัง E-mail:yingyai2009@live.com