ผู้บริหาร

นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา2553
facebookโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้ดูแลระบบ
GURU online
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2011
ปรับปรุง 08/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 251915
Page Views 273952
บุคลากรปัจจุบัน
UTQ
นักเรียนอนุบาล1
นักเรียนอนุบาล2
นักเรียนชั้นป.1/2556
นักเรียนชั้นป.2/2556
นักเรียนชั้นป.3/2556
นักเรียนชั้นป.4/2556
นักเรียนชั้นป.5/2556
นักเรียนชั้นป.6/2556
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองโสน
แผนที่โรงเรียน
ผลงานทางวิชาการครู
ครูอิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 606
ตัวชี้วัดภาษอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 661
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1440
ตัวชี้วัดศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 758
บัญชีเรียกชื่อนักเรียนม1-3ปี2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 636
เอกสารทำswot Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1264
swot Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 457
หมายเลขโทรศัพท์ครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 231
คำสั่งอยู่เวรยามเดือนเมษายน2554 Word Document ขนาดไฟล์ 185.25 KB 244
แบบการรายผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2554 328
powerpoint ระเบียบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.27 KB 153
รายงานอัตรากำลังปี2554ที่เก็บไว้โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 749
รายงานอัตรากำลังป2554ที่ส่งสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1849
บันทึกการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 321
หนังสือแบบสำรวจถอดประสบการณ์จุดเน้น Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 958
แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 484
แบรายงานผลการประเมินภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 211
บันทึกข้อความขอเบิกเงินโครงการต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 208
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 344
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 1975
แบบวิเคราะห์โครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 173
บัญชีงินดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1553
บัญชีรายละเอียดเงินเดือน1กันยายนหนองโสน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.49 KB 211
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 213
ใบสมัครหุ่นยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 161
คำสั่งอยู่เวรยามมกราคม,2555 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 202
ข้อสอบสุขศึกษา600ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 64125
ประเมินภายนอกรอบ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 124
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 233
เพลงชาติ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 801.19 KB 156
เพลงสรรเสริญฯ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.29 MB 145
เพลงกราวกีฬา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.93 MB 170
เพลงมหาชัย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.77 MB 152
คำสั่งเวรเดือนมีนาคม55 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 188
คำสั่งจัดชั้นเรียนปี2553(1) 290
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น40ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 577
การเขียนsar Word Document ขนาดไฟล์ 557 KB 1597
โปรแกรมสรุปการประกันคุณภาพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.5 KB 467
โปรแกรมสรุปประกันคุณาพ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 3301
คำสั่งเวรยาม1เม.ย.-13พ.ค.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 258
ผลสอบO-NET ม.3ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 106
ตารางสอนป1-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 554
สถิติการรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 1190
.ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 148
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 211
คำสั่งงานไหว้ครูปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 3266
รายชื่อนักเรียนปี2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 150
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 171
คำสั่งเวรยามเดือนสิงหาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 784
คำสั่งเวรยามเดือนกันยายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1534
แบบบันทึกเวร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 493
คำสั่งเวรยามเดือนตุลาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1917
สำรวจชั่วโมงสอน22555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 168
สำรวจวันลา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 122
คำสั่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 169
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 120
บัตรประจำตัวโยธาจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 134
หนังสือราชการส่งสตง.การสร้างอาคารเรียนสปช105/29 Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 147
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 527
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์2556 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 128
สถิติสรุปเวรครูสตรีโสนเดือนมีนาคม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 125
คำสั่งกำกับดูแลนักเรียนสอบO-net Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 197
หนังสืราชการส่งบัญชีลงเวลาครูพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 107
คำสั่งดำเนินการงบประมาณยากจน2/2555 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 285
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 111
คำสั่งเวรยามเดือนมีนาคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 148
คำสั่งเวรยามเดือนเมษายน56 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 124
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 1769
คำสั่งจ18เดือนเมษายน56 172
รายละเอียดจ18 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 122
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 114
คำสั่งรับผิดชอบเขตปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 414
ที่หนังสือราชการแต่ละโรงเรียนในสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97 KB 71
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม56 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 103
บันทึกการสอนครูปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 152
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.94 KB 104
เกียรติบัตรหุ่นสาย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 996.5 KB 104
แบบประมาณการราคาถนนคสล Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 260
ภาพโรงเรียนงวด3 Word Document ขนาดไฟล์ 805.42 KB 89
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 94
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 66
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 66
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 78
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 63
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 68
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 80
แผนปฏิบัติการประจำปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 1712
คำสั่งจัดทำsarปี555 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 84
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำเมษายน2556.doc Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 106
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองโสนเข้าค่ายลูกเสือ2555.doc Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 681
ปกsarปี2555 PNG Image ขนาดไฟล์ 212.08 KB 780
แบบขอเครื่องราชฯรร11 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 1615
ระเบียบวาระประชุม1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 130
ระเบียบวาระประชุม2/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 147
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงจัดงานขึ้นอาคารใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 82
หนังสือเข้าค่ายลูกเสือปี2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 103
ใบเสร็จเสียภาษีโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 70
ข้อสอบสุขศึกษาม3ภาคเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 105
สรุปผลการเรียนปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 60
โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 56
โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 52
โครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 403
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 69
แผนผังโรงเรียนปี2557 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 215 KB 41
แผนผังรร57 PNG Image ขนาดไฟล์ 56.18 KB 37
รายชื่อนักเรียนทำประกันปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 73
รายชื่อทำประกัน57ฉบับ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 273
soundsanyamae 8
โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ผู้ดูแลระบบ นายยิ่ง  ประโกสันตัง E-mail:yingyai2009@live.com