ผู้บริหาร

นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา2553
facebookโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้ดูแลระบบ
GURU online
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2011
ปรับปรุง 22/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 218387
Page Views 238388
บุคลากรปัจจุบัน
UTQ
นักเรียนอนุบาล1
นักเรียนอนุบาล2
นักเรียนชั้นป.1/2556
นักเรียนชั้นป.2/2556
นักเรียนชั้นป.3/2556
นักเรียนชั้นป.4/2556
นักเรียนชั้นป.5/2556
นักเรียนชั้นป.6/2556
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองโสน
แผนที่โรงเรียน
ผลงานทางวิชาการครู
ครูอิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 559
ตัวชี้วัดภาษอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 305
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 477
ตัวชี้วัดศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 646
บัญชีเรียกชื่อนักเรียนม1-3ปี2553 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 597
เอกสารทำswot Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1239
swot Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 443
หมายเลขโทรศัพท์ครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18 KB 206
คำสั่งอยู่เวรยามเดือนเมษายน2554 Word Document ขนาดไฟล์ 185.25 KB 236
แบบการรายผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2554 300
powerpoint ระเบียบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.27 KB 145
รายงานอัตรากำลังปี2554ที่เก็บไว้โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 515
รายงานอัตรากำลังป2554ที่ส่งสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 515
บันทึกการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 312
หนังสือแบบสำรวจถอดประสบการณ์จุดเน้น Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 942
แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 370
แบรายงานผลการประเมินภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 200
บันทึกข้อความขอเบิกเงินโครงการต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 188
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 309
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 760
แบบวิเคราะห์โครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 159
บัญชีงินดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.04 MB 845
บัญชีรายละเอียดเงินเดือน1กันยายนหนองโสน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.49 KB 193
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 192
ใบสมัครหุ่นยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 144
คำสั่งอยู่เวรยามมกราคม,2555 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 182
ข้อสอบสุขศึกษา600ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 62631
ประเมินภายนอกรอบ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 111
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 213
เพลงชาติ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 801.19 KB 133
เพลงสรรเสริญฯ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.29 MB 135
เพลงกราวกีฬา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.93 MB 150
เพลงมหาชัย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.77 MB 141
คำสั่งเวรเดือนมีนาคม55 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 165
คำสั่งจัดชั้นเรียนปี2553(1) 282
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น40ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 217
การเขียนsar Word Document ขนาดไฟล์ 557 KB 979
โปรแกรมสรุปการประกันคุณภาพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.5 KB 443
โปรแกรมสรุปประกันคุณาพ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 3271
คำสั่งเวรยาม1เม.ย.-13พ.ค.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 232
ผลสอบO-NET ม.3ปีการศึกษา2554 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 95
ตารางสอนป1-ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 241
สถิติการรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 197
.ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 137
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 186
คำสั่งงานไหว้ครูปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 2840
รายชื่อนักเรียนปี2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 142
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 144
คำสั่งเวรยามเดือนสิงหาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 579
คำสั่งเวรยามเดือนกันยายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1446
แบบบันทึกเวร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 440
คำสั่งเวรยามเดือนตุลาคม2555 Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 143
สำรวจชั่วโมงสอน22555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 128
สำรวจวันลา2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 114
คำสั่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2555 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 143
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 108
บัตรประจำตัวโยธาจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 102
หนังสือราชการส่งสตง.การสร้างอาคารเรียนสปช105/29 Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 120
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 280
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์2556 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 116
สถิติสรุปเวรครูสตรีโสนเดือนมีนาคม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 118
คำสั่งกำกับดูแลนักเรียนสอบO-net Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 162
หนังสืราชการส่งบัญชีลงเวลาครูพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 97
คำสั่งดำเนินการงบประมาณยากจน2/2555 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 223
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 102
คำสั่งเวรยามเดือนมีนาคม2556 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 133
คำสั่งเวรยามเดือนเมษายน56 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 102
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 93
คำสั่งจ18เดือนเมษายน56 165
รายละเอียดจ18 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 104
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 86
คำสั่งรับผิดชอบเขตปรับปรุงภูมิทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 341
ที่หนังสือราชการแต่ละโรงเรียนในสพป.บร.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97 KB 60
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม56 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 84
บันทึกการสอนครูปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 568.5 KB 139
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.94 KB 91
เกียรติบัตรหุ่นสาย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 996.5 KB 78
แบบประมาณการราคาถนนคสล Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 75
ภาพโรงเรียนงวด3 Word Document ขนาดไฟล์ 805.42 KB 67
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 67
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 49
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 47
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 64
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 51
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 55
ข้อสอบสุขศึกษาป6ชุดที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 59
แผนปฏิบัติการประจำปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 153
คำสั่งจัดทำsarปี555 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 74
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำเมษายน2556.doc Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 97
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองโสนเข้าค่ายลูกเสือ2555.doc Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 192
ปกsarปี2555 PNG Image ขนาดไฟล์ 212.08 KB 750
แบบขอเครื่องราชฯรร11 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 211
ระเบียบวาระประชุม1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 92
ระเบียบวาระประชุม2/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 116
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงจัดงานขึ้นอาคารใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 67
หนังสือเข้าค่ายลูกเสือปี2556 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 71
ใบเสร็จเสียภาษีโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 51
ข้อสอบสุขศึกษาม3ภาคเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 55
สรุปผลการเรียนปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 293 KB 51
โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 36
โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 40
โครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 31
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48
แผนผังโรงเรียนปี2557 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 215 KB 15
แผนผังรร57 PNG Image ขนาดไฟล์ 56.18 KB 19
รายชื่อนักเรียนทำประกันปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 30
รายชื่อทำประกัน57ฉบับ2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 39
โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ผู้ดูแลระบบ นายยิ่ง  ประโกสันตัง E-mail:yingyai2009@live.com