ผู้บริหาร

นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา2553
facebookโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้ดูแลระบบ
GURU online
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2011
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 201771
Page Views 220957
บุคลากรปัจจุบัน
UTQ
นักเรียนอนุบาล1
นักเรียนอนุบาล2
นักเรียนชั้นป.1/2556
นักเรียนชั้นป.2/2556
นักเรียนชั้นป.3/2556
นักเรียนชั้นป.4/2556
นักเรียนชั้นป.5/2556
นักเรียนชั้นป.6/2556
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองโสน
แผนที่โรงเรียน
ผลงานทางวิชาการครู
ครูอิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์
หลักสูตรสถานศึกษา2553
หลักสูตรสถานศึกษา2553(แกนกลาง)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(คณิตศาสตร์)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(ภาษาไทย)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(วิทยาศาสตร์)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(สังคมศึกษาฯ)
โรงเรียนได้ระดมพลังสมองจนสำเร็จเป็นรูปเล่มดังที่ได้เห็น
หลักสูตรสถานศึกษา2553(สุขศึกษาและพลศึกษา)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(การงานอาชีพฯ)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(ศิลปะ)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(ภาษาอังกฤษประถมศึกษา)

หลักสูตรสถานศึกษา2553(พัฒนาผู้เรียน)

โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ผู้ดูแลระบบ นายยิ่ง  ประโกสันตัง E-mail:yingyai2009@live.com
>>